Ποιοι είμαστε

AXUM

Η AXUM είναι η βασική εταιρεία ενός ομίλου εταιρειών με πολυετή εμπειρία, η οποία δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο & τις αγοροπωλησίες-διαχέιρηση ακινήτων. Εξειδικεύεται στη διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων, ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων και στα κατασκευαστικά έργα παντός είδους.

Η AXUM ξεκίνησε τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα στις αρχές του 2021.

Η εταιρεία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων και τουριστικών εγκαταστάσεων.

Σκοπός της εταιρείας είναι η βέλτιστη διαχείριση και ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου με στόχο την δημιουργία υπεραξίας, μέσω της καλύτερης δυνατής εκμετάλλευσης αυτών.

Εξειδίκευση 

Η AXUM Α.Ε. διαθέτει την άκρως εξειδικευμένη και απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στον τομέα της κατασκευής  νέων, σύγχρονων χώρων στέγασης για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα.

Κατασκευάζουμε το μέλλον σου!

Η ευθύνη για την σταθερή και επιτυχημένη πορεία της AXUM AE ανήκει σε μία δυναμική και συμπαγή ομάδα διοίκησης. Χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας αποτελούν η σύγχρονη οργάνωση, η εκτεταμένη εμπειρία των ατόμων που τη στελεχώνουν, η επιχειρηματική ευελιξία, η αφοσίωση στην ποιότητα και η διαρκής αναζήτηση της καινοτομίας. Η διοικητική ομάδα της εταιρείας αποδεικνύει συνεχώς την ευστοχία των χειρισμών και της στρατηγικής που εφαρμόζει, γεγονός που πιστοποιείται και από τα σταθερά αναπτυξιακά βήματα που ακολουθεί η εταιρία.

0
+
Υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών σας
0
Εξειδικευμένοι υπάλληλοι
0
Γραφεία και συνεργάτες παγκοσμίως
0
Εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες