Ξενοδοχεία

Αγορά

 Η εταιρεία AXUM δραστηριοποιείται στον τομέα αγοράς ξενοδοχειακών μονάδων.

Η αγορά ενός ξενοδοχείου αποτελεί μια περίπλοκη και σημαντική διαδικασία. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξυπηρέτησης. Η εμπειρία ετών και η κατάρτιση που κατέχουμε αποτελεί σύμμαχό σας για την ορθότερη λήψη αποφάσεων. Σας παρέχουμε ένα εύρος επιλογών και με γνώμονα τις απαιτήσεις σας οδηγούμαστε στην σωστή επενδυτική κίνηση. Προσφέρουμε:

  • Νομική κάλυψη
  • Φοροτεχνική κάλυψη
  • Συμβουλευτική υποστήριξη

Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε διότι η αξιοπιστία και η διαφάνεια μας χαρακτηρίζουν.

Πώληση

Η εταιρεία AXUM δραστηριοποιείται στο χώρο πώλησης ξενοδοχειακών μονάδων.

Δεν αρκούμαστε απλά στην πώληση του ξενοδοχείου σας αλλά στοχεύουμε στη μεγιστοποίηση των εσόδων σας.
Η ομάδα μας στελεχώνεται από έμπειρους συνεργάτες που κατέχουν την γνώση ώστε να σας προσφέρουν τα καλύτερά δυνατά αποτελέσματα.
Είμαστε η κατάλληλη ομάδα που μπορείτε να εμπιστευτείτε για την πώληση του ξενοδοχείου σας καθώς προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και σας αποδεσμεύουμε από κάθε ευθύνη.

Εκτιμούμε την πραγματική αξία του ακινήτου σας

Σχεδιάζουμε την κατάλληλη στρατηγική

Προωθούμε το ακίνητο σας

Παρέχουμε νομικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ