Διαχείριση έργων

Τμήμα διαχείρισης έργων

  • Το τμήμα της Διαχείρισης Έργου αποβλέπει στο να συνδυάσει τον σχεδιασμό και την τεχνική κατάρτιση της εταιρίας στις υπηρεσίες του. Προσφέρει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και αναλαμβάνει την προετοιμασία οικονομικών προσφορών, τη σύνταξη εγγράφων διαγωνισμού κλπ.
  • Το τμήμα είναι επίσης υπεύθυνο για τη μελέτη του έργου, την παρακολούθηση και τον έλεγχο και εξασφαλίζει την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών και άλλων έργων εγκαίρως, στα πλαίσια του προϋπολογισμού και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη. Με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων λογισμικού και της τεχνογνωσίας των μηχανικών μας, η AXUM Α.Ε. είναι σε θέση να εγγυηθεί την επιτυχή παράδοση των έργων στις πιο υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.
  • Στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων, η εταιρία δραστηριοποιείται στην κατασκευή συγκροτημάτων κατοικιών καθώς και εξοχικές κατοικίες σε μεγάλες εκτάσεις τουριστικών περιοχών. Ένας αριθμός έργων εκμετάλλευσης ακινήτων βρίσκονται σε εξέλιξη, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Κύριος στόχος μας είναι η διείσδυση στις διεθνείς αγορές ακινήτων, προκειμένου να σημειώσουμε μία σημαντική οικονομική ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια.
Η εταιρία μας αναλαμβάνει αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Το τμήμα μελετών προσφέρει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και συμβουλευτικές υπηρεσίες από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού έως και το στάδιο διαχείρισης των κατασκευασμένων εγκαταστάσεων για το κάθε έργο.